Benigoi

Benigoi are single coloured non-metallic red koi that can grow as large as Chagoi.