Purachina

Purachina are a white metallic koi, also known as a Platinum Ogon.